De Ministère

De Kompetenzberäich vum Ministère ass am interne Reglement vun der Regierung festgehalen.

D'Kompetenzen vum Ministère loossen sech an dräi Politikfelder ënnerdeelen:

  • Beschäftegungspolitik
  • Aarbechtsrecht a Sozialdialog;
  • Sozial- a Solidarwirtschaft.

De Ministère definéiert déi strategesch Zieler an dësen Felder a koordinéiert hier Ëmsetzung.

Dem Ministère ënnersti folgend dräi Administratiounen: d ‘Aarbechtsagence, d ‘Aarbechtsinspektioun an d ‘Héichschoul fir Aarbecht. 

Aktualiséiert